Thứ Tư, 9 tháng 4, 2008

Một bài đã đăng trên Tiền Phong

Truyện ngắn "Chị Hạnh" của Duy Đảo đuợc nhà báo Hữu Việt biên tập và đăng trên Tiền phong Cuối tuần. Nay post lại để bạn có thể hiểu thêm về 1 bài đăng trên báo chính thống. Trân trọng!

Không có nhận xét nào: